discussions colleges courses


Statistika (#statistika)
Statistika je grana primijenjene matematike koja se bavi analizom podataka.

Statistika kao primjenjena znanost

Neki primjeri koristenja statistike:
 • ispitivanja glasaca prije/u tijeku izbora
 • ispitivanje ljudi opcenito o bilo kojoj temi
 • vodjenje statistike u proizvodnji procesora, utvrdjivanje postotka ispravnih procesora (yield)
 • vodjenje statistike u proizvodnji, prije i poslije svake kontrole
 • primjenjena statistika na podrucju biomedicinskih znanosti (biostatistika)
 • primjenjena statistika u podrucju geoznanosti, odn. prostorna statistika ili geostatistika

Logicke greske pri uporabi statistike

Najcesca logicka greska je nereprezentativan uzorak pri ispitivanju. Samo ispitivanje moze biti socioloski izvedeno savrseno (ispitanici popunjavaju uputnik neometani i anonimno), matematicka analiza je izvedena bez gresaka (zbroj svih izbora daje 100%, ne manje ili vise, sto se takodjer moze dogoditi), no rezultati ipak nemaju previse veze s realnoscu.
Uzorak moze biti nereprezentativan iz vise razloga:
 • premali broj ispitanika
 • ispitanici samo jednog spola
 • ispitanici samo odredjene dobi
Rezultati dobiveni valjanom analizom nereprezentativnog uzorka su nevaljani, kao i oni dobiveni nevaljanom analizom reprezentativnog uzorka.
Reprezentativan uzorak je onaj koji dobro reprezentira populaciju kojoj pripada, a najbolje se postize slucajnim odabirom clanova.
Mali uzorak je najcesce onaj koji je manji od N=30, a neki smatraju i od N=50. Za male uzorke vrijede ponesto modificirana pravila i statisticki racuni.

Statisticki pojmovi i metode
 • aritmeticka sredina
 • geometrijska sredina
 • mediana
 • standardna devijacija
 • brojac ljudi
 • teorija malih uzorakaColleges teaching this course


>> View discussions for Statistika
search discussions

today's popular colleges

today's popular courses


faq blog contact